Zaproszenie

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy w dniach 5-6 czerwca 2013 r. na szkolenie z zakresu Aktywnych i efektywnych metod pracy z dziećmi.

Celem szkolenia jest

  • zapoznanie studentów ze skutecznymi metodami i technikami aktywnymi pracy z małymi dziećmi,
  • poszerzenie wiedzy studentów o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, opartych na najnowszych zasobach wiedzy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zapoznanie studentów z rozwiązaniami teoretyczno-metodycznymi powstałymi na gruncie nowoczesnych koncepcji kształcenia: nauczania kreatywnego, dramy, pedagogiki zabawy, treningu myślenia twórczego, koncepcji efektywnego myślenia.

W toku szkolenia – realizowanego przez psychologa rozwojowego, specjalistę w dziedzinie integracji sensorycznej – studenci poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania w edukacji dziecka metod aktywizujących (projekt, projektowanie okazji edukacyjnych, story – line, twórcze rozwiązywanie problemów; techniki przyspieszonego uczenia się) oraz organizowania edukacji w sposób sprzyjający efektywnemu uczeniu się (praca w diadach, praca w triadach, praca zespołowa i w małych grupach).

Partner Projektu

Studia podyplomowe