Zespół

Iwona Gusta – koordynator Projektu

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Związana z WSP TWP w Warszawie od 2006 r., początkowo jako kierownik Działu Nauczania, aktualnie pełni funkcję dyrektora Biura Rektora.

Iwona Zwierzchowska – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

Jest absolwentką studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studium finansowo-księgowe w Lubelskiej Szkole Biznesu i Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Prowadzi zajęcia na studiach realizowanych przez WSP TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie.

Wanda Borkowska – specjalista ds. rozliczeń

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Politycznych w Akademii Humanistycznej im. Gieysztora w Pułtusku oraz studia podyplomowe z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2007 r. związana z WSP TWP w Warszawie.

Partner Projektu

Studia podyplomowe