Kontakt

koordynator Projektu, Wanda Borkowska

tel. 22 823 66 23 wew. 115

w.borkowska@wsptwp.eu

specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, dr Iwona Zwierzchowska

i.zwierzchowska@wsptwp.eu

referent administracyjny ds. toku studiów, Marta Guz

tel. 81 745 83 96

m.guz@wsptwp.eu

specjalista ds. rozliczeń, Iwona Gusta

tel. 22 822 96 23 wew. 151

i.gusta@wsptwp.eu

Partner Projektu

Studia podyplomowe