Zapytanie ofertowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w związku z realizacją projektu „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, składa zapytanie ofertowe dotyczące opracowania narzędzia badawczego, przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mierzącego rezultaty miękkie projektu oraz przygotowanie raportu.

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Adres: ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

REGON: 010291998
NIP: 526-172-30-36
Telefon: 22 823 66 23 wew. 107,151
Faks: 22 823 66 69

Pełna treść zapytania

Partner Projektu

Studia podyplomowe