Partner Projektu

Studia podyplomowe
Zaproszenie

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy w dniach 5-6 czerwca 2013 r. na szkolenie z zakresu Aktywnych i efektywnych metod pracy z dziećmi. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów ze skutecznymi metodami i technikami aktywnymi pracy z małymi dziećmi, poszerzenie wiedzy studentów o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, opartych na najnowszych zasobach wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, zapoznanie studentów z rozwiązaniami teoretyczno-metodycznymi […]

Czytaj całość »

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE AUDYTU PROJEKTU

W związku z realizacją studiów pierwszego stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych  pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym audytu zewnętrznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość […]

Czytaj całość »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY SZKOLENIOWE

1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa w związku z realizacją projektu: „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się do Państwa  z prośbą o wystosowanie oferty na materiały szkoleniowe dla studentów. 2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje […]

Czytaj całość »

Zapytanie ofertowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w związku z realizacją projektu „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, składa zapytanie ofertowe dotyczące opracowania narzędzia badawczego, przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mierzącego rezultaty miękkie projektu oraz przygotowanie raportu. Zamawiający: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Adres: ul. Pandy […]

Czytaj całość »

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD „POCZĄTKI FILOZOFII”

Wszystkich uczestników studiów uprzejmie zapraszamy na wykład „Początki filozofii”, który wygłosi prof. dr hab. Leszek Hostyński. Wykład odbędzie się w dniu 4 października 2010r. o godz.: 11:00 w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie. ZAPRASZAMY!

Czytaj całość »

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Wszystkich uczestników studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek pedagogika specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna zapraszamy na spotkanie organizacyjne z udziałem Dziekana Wydziału prof. dr hab. Sabiny Guz, koordynatora Projektu oraz kierownika Dziekanatu. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października 2010r. o godz.: 10:00 w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie. ZAPRASZAMY!

Czytaj całość »